По пощ@т@: SOS ЗА ДЕЦАТА ОТ SOS-ДРЕН!!! Защо не си размърда задника някоя отговорна институция, а само дсе крият като мишки. и си гледат заплатките, а децата го отнасят