Успешно приключи проект по трансгранично сътрудничество между Куманово и Дупница Със заключителна пресконференция днес, бе сложен краят на успешно приключилият проект “Всички деца учат заедно – Трансгранична мрежа за приобщаващи училища“, изпълнен в партньорство между Куманово и Община Дупница. Продължителността на проекта бе 24 месеца на стойност 498 896,58 евро.