Костите открити край Бистрица са на изчезнал преди 12 години