Всички Общински съвети в Областта си вдигнаха заплатите само в Дупница не сколасаха Новата 2014 година може и да не е финансово много добра за повечето българи, но със сигурност за общинските съветници в почти цялата страна тя ще бъде доходоносна. С решение от декември 2013 година Народното Събрание даде картбланш на всеки местен парламент да увеличи заплатите на съветниците до 70% от средната заплата за всяка конкретна община.Досега те получаваха до 30%. Естественно за друго може и да няма консенсус, но за заплатите докладните бяха приети веднага.