Общински съвет реши: дупничани ще намерят председателя Владимир Владимиров в кабинета му всеки ден без понеделник от 11:30 до 13:30 часа Работното време на председателят на Общински съвет Дупница Владимир Владимиров бе фиксирано от местния парламент и то е от 11:30 до 13:30 всеки ден без понеделник. Така дупничани могат да открият Владимиров в кабинета му и да разговарят с него. Останалите два часа Владимиров ще уплътни по своя преценка или в зависимост от ангажиментите му свързани с председателската работа. Владимир Владимиров ще работи с намалено работно време от 4 часа дневно, а възнаграждението е 717 лева. Предложението бе гласувано със "за" от 16 съветника, 6 бяха против, а 1 въдаржал се. По време на дебатите и гласуването Владимиров напусна залата и изчака решението в кулоарите на местния парламент. Той ще разполага и с 20 дни платен годишен отпуск и добавка към заплатата от 1% за прослужено време.