До 5 бона глоба, ако береш липа в Дупница от днес Кметът на Община Дупница инж. Методи Чимев издаде заповед, с която забранява брането на липа в Дупница до приключване на цъфтежа, информират от общинския пресцентър. На нарушителите ще се съставят актове за установяване на административно нарушение. За разлика от предходни години, сега санкциите са доста завишени. При увреждане на декоративната растителност – съгласно Наредбата за опазване на зелената система на територията на община Дупница, виновните ще бъдат глобявани от 50 до 5000 лв в зависимост от тежестта на нарушението. При ползване на липата за стопанска дейност в площите, забранени в тази Заповед нарушението се наказва с глоба до 5 000. При ползване на лечебни растения по начин и със средства, които водят до увреждане на находищата им, нарушението се наказва с глоба до 3000 лв, съответно с имуществена санкция до 5000 лв. За спазване на заповедта ще съблюдават полицията и контролното звено към Общината.