Кметовете на Бобов дол и Сапарева баня обсъдиха със зам. министър Ваньо Шарков, възможностите за подобряване на спешната медицинска помощ в региона Днес в сградата на Областна администрация – Кюстендил се проведе работна среща във връзка с предстоящите реформи на спешната помощ в региона. На срещата присъстваха зам.- министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков, областният управител Виктор Янев, зам.- областният управител Радослава Чеканска, кметът на Бобов дол инж. Кирил Станчев, както и зам.- кметовете на Кюстендил, Невестино, Сапарева баня и Рила. Бяха обсъдени възможностите за изграждане и модернизиране на филиалите на спешна медицинска помощ в област Кюстендил. Д-р Ваньо Шарков обясни, че Европейската комисия отпуска средства в размер на 85 млн. евро, финансирани по оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. С тях ще бъдат закупени нови линейки, специализирана техника и оборудване. Ще се модернизират сега действащите и ще бъдат изградени нови спешни центрове и филиали към тях, съгласно изискванията на медицинския стандарт за спешна медицина и на действащата нормативна уредба. Стана ясно още, че трябва да бъде изяснен статута на терена и сградата на съществуващите филиали за спешна медицинска помощ, като необходимо условие за реализиране на програмата. Ако теренът и сградата са общинска собственост е необходимо да се премине към процедура по промяна на собствеността в държавна. Теренът трябва да отговаря и на изискуемият минимум на обща площ за изграждане на звената – административно стопански сектор, районна координационна централа, филиал за спешна медицинска помощ и паркинг.