Наводненията в България стреснаха общинарите в Бобов дол  Поройте в България определено стреснаха общинарите в Бобов дол и те предприеха действия по почистване на речните корита. На предстоящата в четвъртък сесия на Общински съвет ще бъде предложено в актуализацията на инвестиционната програма в частта „капиталови разходи“ да влязат и дейности по почистване на коритата на две реки в общината -Връчва и Бобовдолска. Коритото на "Връчва" вече започна да се почиства, а исканите за това средства са 23 хиляди лева за участък от 300 метра намиращ се в квартал „Христо Ботев“. Припомняме, че още през месец юни жители на квартала изпратиха отворено писмо до кмета Кирил Станчев с искане да бъдат предприети мерки по корекция на коритото на реката. Едва сега обаче такива дейности са на път да бъдат реализирани.