Новите одитори на ВиК Дупница и МБАЛ „Св. Иван Рилски“ чакат договори Красимира Борисова и Стоянка Иванова бяха избрани за одитори на ВиК Дупница и МБАЛ „Св. Иван Рилски". Това стана на сесията на Общински съвет. Те са предложили най-ниски оферти за извършване на услугата. Офератата на Борисова за ВиК е 2680 лв., а на Иванова за общинската болница 3200 лв. И за двете позиции управителите на общинските дужества Илия Илиев на ВиК и д-р Таушански на болницата бяха предложили по трима кандидати. Съгласно Търговския закон годишният финансов отчет на дружествата се проверява от одитори.