Община Дупница осигурява семейна среда за 14 деца и младежи Община Дупница осигурява среда, близка до семейната, за 14 деца и младежи с реализацията на проект BG051PO001-5.2.12-0037-С0001 „ЦНСТ☺НАДЕЖДА☻“, който бе представен на официална пресконференция от екипа за управление и зам. кмета по европроектите Красимир Георгиев. Присъстваха и зам. кметовете по икономическите дейности Олга Китанова и по социални дейности и духовно развитие Крум Милев.