Приеха Бюджет 2015 на община Дупница Общинските съветници от Дупница приеха днес на извънредна сесия Бюджет 2015. 18-бяха „за“, а четирима от групата на БСП „против“, други 4-парламентаристи от червените пък гласуваха „въздържал се“. Разискванията в залата продължиха близо 3-часа. Финансовата рамка е 22 852 000 лв, като от тях 11 млн лева са местни приходи. Репликите между съветниците се разгорещиха по темата за Спортната зала и най-вече по темата къде са материалите за съоражението, след като на фирмата са преведени 3,5 млн лева. Част от съветниците имаха немалко въпроси по темата.