Помощник-възпитателка осъди детска градина в Дупница за близо 27 хиляди лева Помощник-възпитателка успя да осъди на първа инстанция ЦДГ № 4 в Дупница, за трудова злополука, получена след тръгване от работа.. Жената с инициали В.Л претендира за обезщетение за претърпени неимуществени вреди, заедно със законната лихва върху сумата, считано от датата на увреждането – 18.10.2012г. На тази дата В.Л в 14. 00 часа приключила смяната и като всеки друг ден си тръгнала от работа по обичайния маршрут. От спирката на ж.к. „Развесена върба” в град Дупница взела автобус № 4 и слязла на спирката в ж.к. „Бистрица”, като тръгнала към апартамента й, намиращ се в бл. 69. Направила две крачки и стъпвайки върху една от тротоарните плочки, същата поддала, при което паднала и си ударила десния крак. След това жената е оперирана, като й поставили метални пластини в крака захванати за костта с девет винта. След операцията установила, че била получила тежки изгаряния по кожата на крака от стерилизиращи разтвори. Два месеца била постоянно на легло, за да могат да зараснат отворилите се рани по крака й. След изписването й от болница била насочена към ТЕЛК, от където с Експертно решение № 1852 от 14.10.2013г. била освидетелствана с 92 % трайно намалена работоспособност и с чужда помощ, като й било забранен всякакъв вид труд. Вследствие на това ТЕЛК-ово решение, работодателят й със Заповед № 43 от 21.11.2013г. й прекратил трудовия договор и я пенсионирал по болест, като от 18 10.2012г. до пенсионирането й по болест, била в болнични. За първата операция и лечението след нея, които са извън заплатените от здравната каса, направила разноски в размер общо на 2 346, 00  лева, а за втората операция и лечението след нея сумата в размер на 1704, 00  лева, или общо направените й медицински разноски възлизат на сума в размер на 4 050, 00 лева. Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства, заедно с доводите и твърденията на страните реши да присъди на В.Л сумата в размер на 20 000 лева, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди, както и законната лихва върху сумата, считано от датата на увреждането – 18.10.2012г. до окончателното й изплащане. Освен това ЦДГ № 4 трябва да заплати на основание чл. 200, ал. 3 КТ на В.Г.Л., сумата в размер на 5 325, 03 лв, от които сумата 4 050, 00 лв. направени от ищцата медицински разноски и 1 275, 03 лв., представляващи обезщетение за претърпени имуществени вреди, представляващи разликата между размера на трудовото възнаграждение и размера на получените суми от ищцата като обезщетение. Освен това детската градина ще плати и 1 202, 36 лв.разноски за адвокатско възнаграждени, както и още близо 2000 лв останали разходи. Решението подлежи на обжалване пред ОС – Кюстендил с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му в препис на страните.